click here
F A C E B O O K
T U M B L R
Tumblr
Exhibitions
News
Klimt02
Overview
2000-2006
2007
2008
2009
2010
2011–

Website Art Direction: Seung Chan Lim
Website Design: Yong Joo Kim
Photography: Studio Munch, Affandi Setiawan, Yong Joo Kim